foto gezamenlijk Platform

Het Platform Nieuwkomers en Werk

Veel nieuwkomers willen aan de slag. Veel werkgevers zijn op zoek naar mensen. Dat zou een win-win situatie op kunnen leveren. Toch valt het zwaar tegen hoeveel nieuwkomers aan het werk raken.

Slechts 25% van de recente groep nieuwkomers heeft een baan, waarbij het veelal parttime werk en tijdelijke contracten betreft. Ter vergelijking: in Duitsland heeft van diezelfde groep mensen momenteel 50% een baan, en zelfs 68% als je de flexwerkers meerekent. En de historische cijfers van Nederland schetsen geen rooskleuriger beeld. We weten van oudkomers dat na 10 jaar slechts 50% een baan had, en dat mensen vrijwel allemaal onder hun niveau werken. 

Het Platform Nieuwkomers en Werk is een programma van OpenEmbassy mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. De missie van het platform is dat nieuwkomers zo vlot en gelijkwaardig mogelijk mee kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt op een manier die past bij hun ambities en talenten.

Dat doen we door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die nieuwkomers naar werk begeleiden. Met financiering, onderzoek, kennis, community building en coaching. We zien het Platform dan ook als een maatschappelijke incubator: initiatieven komen sterker en wijzer uit ons programma, zodat ze met meer kennis meer nieuwkomers naar werk kunnen begeleiden.

Het onderzoek door Regioplan, ons contact met de initiatieven en de kennis die we opdoen vertalen we in lessen waar de initiatieven, van het Platform en daarbuiten, van kunnen leren. En ook in lessen om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

 

Theory of Change

In onze aanpak maken wij gebruik van een Theory of Change waarbij we van onze gewenste impact terugwerken naar de omstandigheden die dit mogelijk maken en de specifieke activiteiten die wij ondernemen om deze omstandigheden te bewerkstelligen. De impact waar alle activiteiten van het Platform aan bij dienen te dragen is een betere wereld, waarin alle nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk gelijkwaardig kunnen participeren op de arbeidsmarkt, op een manier die past bij hun talenten en ambities.

 

Sectorfocus

Om diepgaande kennis op te doen en gerichtere impact te kunnen maken focussen we ons op twee specifieke sectoren. In het jaar 2021-2022 richten we ons op initiatieven die nieuwkomers naar een baan begeleiden binnen de zorgsector of de digitale sector. Zowel de zorgsector als de digitale sector zijn kraptesectoren. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwkomers die hun talent binnen deze sectoren in willen zetten. Door initiatieven te ondersteunen die deze twee behoeftes bij elkaar brengen maken we samen de meeste impact.

Meer weten? Ga naar www.nieuwkomersenwerk.nl

 

De missie van het platform is dat nieuwkomers zo vlot en gelijkwaardig mogelijk mee kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt op een manier die past bij hun ambities en talenten.

Meer informatie over het Platform Nieuwkomers & Werk
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!