Het Platform Nieuwkomers en Werk

Het Platform Nieuwkomers en Werk

Veel nieuwkomers willen aan de slag. Veel werkgevers zijn op zoek naar mensen. Dat zou een win-win situatie op kunnen leveren. Toch valt het zwaar tegen hoeveel nieuwkomers aan het werk raken.

Slechts 25% van de recente groep nieuwkomers heeft een baan, waarbij het veelal parttime werk en tijdelijke contracten betreft. Ter vergelijking: in Duitsland heeft van diezelfde groep mensen momenteel 50% een baan, en zelfs 68% als je de flexwerkers meerekent. En de historische cijfers van Nederland schetsen geen rooskleuriger beeld. We weten van oudkomers dat na 10 jaar slechts 50% een baan had, en dat mensen vrijwel allemaal onder hun niveau werken. 

OpenEmbassy wil hier verandering in brengen. Dat doen we door initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden sterker te maken. Met behulp van financiering dankzij de Goldschmeding Foundation, maar ook door ze coaching, kennis, onderzoek en netwerk te bieden. We zien het Platform dan ook als een maatschappelijke incubator: initiatieven komen sterker en wijzer uit ons programma, zodat ze met meer kennis meer nieuwkomers naar werk kunnen begeleiden.

Dankzij een onderzoeksteam van Regioplan en de Refugee Academy kunnen we bovendien via actieonderzoek en realistische beleidsevaluatie ontdekken wat de werkzame bestanddelen zijn van het naar werk begeleiden van nieuwkomers. En de kennis die we opdoen operationaliseren door nieuwe en bestaande initiatieven sterker te maken, én te lobbyen op systeemniveau voor noodzakelijke verandering. 

Zo is het Platform niet alleen een incubator voor impact op individueel niveau (meer nieuwkomers aan het werk) maar ook op systeemniveau (verandering van beleid, regels, en cultuur). 

In 2020 hebben we initiatieven op vier sectoren geselecteerd: zorg, bouw, ondernemerschap en horeca. De volgende initiatieven hebben deelgenomen:

  • Het project Pizzaiolo heeft als doel om mensen met een uitkering op te leiden tot pizzabakkers. In Pizzaiolo 3.0 richten ze zich specifiek op nieuwkomers in de leeftijd vanaf 18 jaar. Zij leiden 20 deelnemers op tot pizzabakkers in een uniek traject, waarna ze een door het Stichting Vakbekwaamheid Horeca erkend diploma krijgen. Zij zijn op dit moment de enige opleider tot pizzabakker erkend door SVH.

 

  • Met het project van het WerkHotel wil VW minimaal 10 werkervaringsbanen voor vluchtelingen realiseren bij een werkgever in de hospitality branche, door het ontwikkelen van een leer- werktraject in de Horeca/Hospitality, het organiseren van meet en greet en het matchen van statushouders met een werkgever, bieden van persoonlijke begeleiding zowel aan vluchteling als aan werkgever.

 

  • Forward Incubator heeft als missie om ondernemers met een vluchtachtergrond te ondersteunen in de start, groei en financiering van hun bedrijf.

 

  • The Pursuit of Happiness (PoH) begeleidt nieuwkomers uit provincie Gelderland naar werk in de zorg, met een focus op verpleegkundigen, verzorgenden, tandartsen en operatieassistenten. Deze focus komt voort uit enerzijds het netwerk van de betrokken partijen en anderzijds de vraag van de markt en het aanbod van nieuwkomers.
  • De Werkclub heeft als doel om de kloof in inkomensniveau en carrièreontwikkeling tussen derdelanders in Nederland en de gemiddelde Nederlander te verkleinen. Dit doen zij door 250 members te begeleiden van geen baan (meer) of slecht verdienende startbanen naar duurzame hartbanen. De Werkclub biedt hen meer perspectief, en biedt begeleiding in de Nederlandse taal zodat zij zich beter kunnen redden op de werkvloer en in de maatschappij.
  • Stichting 180 Degree heeft als doel om de kloof tussen werkgevers en nieuwkomers te overbruggen en biedt een speciaal intercultureel programma aan voor zowel de werknemerskant als de werkgeverskant.  Zij stellen nieuwkomers in staat om aan het werk te gaan en zij bieden bedrijven de kans om werknemers aan te nemen met de juiste kwalificaties en werkervaring om zo een inclusieve werkvloer te ontwikkelen.

 

Elk jaar streeft het Platform er naar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. In 2021 zullen dit nieuwe initiatieven zijn in de zorg en de digitale sector

OpenEmbassy wil initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden sterker te maken. Met behulp van financiering dankzij de Goldschmeding Foundation, maar ook door ze coaching, kennis, onderzoek en netwerk te bieden.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!