Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Stabiliteit

Stabiliteit (in combinatie met veiligheid) vormt de basis voor het aangaan van relaties met mensen en de samenleving. En draagt bij aan zelfontwikkeling door middel van onderwijs, werk en vrijetijdsactiviteiten.

Inzichten

De instabiliteit van de opvang van mensen uit Oekraïne vormt een van de grootste bronnen van stress. Dit is ook een obstakel om passend werk te vinden, terwijl passend en duurzaam werk een voorwaarde vormt voor meer autonomie in het regelen van eigen huisvesting.

>> Actieonderzoek Direct Meedoen

EU-arbeidsmigranten die via een uitzendconstructie naar Nederland komen krijgen naast werk vaak ook huisvesting door de uitzender aangeboden. In deze situatie heeft het beëindigen van de werkrelatie direct consequenties voor de bestaanszekerheid van mensen. De toegang tot basisvoorzieningen komt samen met de werkrelatie te vervallen. De meest toegankelijke optie om dan toch in Nederland te kunnen blijven, is het zoeken naar een gelijksoortige uitzendconstructie. Zo blijven mensen, die soms al jaren in Nederland wonen, rouleren binnen een alternatief systeem dat is opgezet om tijdelijk verblijf te faciliteren.

>> Actieonderzoek EU-arbeidsmigranten

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we het wisselen van opvanglocaties verminderen? En, als dit niet mogelijk is, in deze stressvolle situatie van veel wisselingen meer bronnen van stabiliteit faciliteren?

Hoe kunnen mensen die als EU-arbeidsmigrant naar Nederland komen, werken aan bestaanszekerheid? In de huidige context waar huisvesting vaak aan werk is gelinkt en er een krapte op de regulier huizenmarkt is?

Search
Close this search box.