A-team Onderwijs

Het A-team Onderwijs

Als gezin met kinderen dat nieuw is in Nederland kun je soms de weg kwijtraken in het onderwijs. En als onderwijsprofessional die met kinderen van nieuwkomers werkt, mis je soms handvatten om verder te komen. Daarom hebben wij het A-team Onderwijs opgericht.

OpenEmbassy ondersteunt ca. 900 jonge nieuwkomers (PO en VO) in heel Nederland 1-op-1 bij het schoolwerk met Thuisonderwijsmaatjes. Onder deze kinderen en hun ouders doen we onderzoek naar obstakels voor het onderwijs aan jonge nieuwkomers. Zie ook onze projectpagina over Thuisonderwijsmaatjes. 

In dat project komen we regelmatig gezinnen tegen voor wie school vooral voor problemen zorgt, of die in een moeilijke situatie rond school terecht zijn gekomen. Om ook die gezinnen te ondersteunen hebben we het A-team Onderwijs opgericht. Twee actieonderzoekers van wie er één de moedertaal van het gezin spreekt maken samen met kind, ouders en professionals een perspectiefplan om volgende stappen te kunnen maken. 

Dat betekent dat we samen met alle betrokkenen een doorbraak creëren in situaties op het snijvlak van systeem- en leefwereld, zoals conflicten tussen ouders en school, onmacht bij professionals rondom gedrag en schoolprestaties of thuiszitters. Zo ontstaat er weer perspectief voor het kind en zijn of haar ouders, maar ook voor leerkrachten en andere professionals. Op basis van deze casuïstiek ontwikkelen we vervolgens kennis waar het hele onderwijsveld wat aan heeft. Die delen we in publicaties en ontwerpsessies. Het doel: het onderwijs voor alle kinderen die nieuw zijn in Nederland toegankelijker maken.

Niet alleen gezinnen uit het Thuisonderwijsmaatjesproject kunnen het A-team Onderwijs betrekken, we staan ook open voor casuistiek vanuit scholen, onderwijsorganisaties of maatschappelijke partijen. Het A-team Onderwijs wordt ondersteund door de Porticus Foundation.

 

Zo ontstaat er weer perspectief voor het kind en zijn of haar ouders, maar ook voor leerkrachten en andere professionals.

Wil je als professional of gezin eens praten over wat het A-team Onderwijs kan bieden?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!