Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Verbonden en inclusief Rotterdam

Verbonden en inclusief Amsterdam, regio Alkmaar

Project

Verbonden en inclusief Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Looptijd

2019-2022

Product

Online helpdesk, ontwerpsessies, casuïstiek

Projectbeschrijving

Ook de gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de nieuwe Inburgeringswet, die in 2021 ingaat. Om dat geïnformeerd en betrokken te doen, heeft ze ons gevraagd om de aanpak Verbonden en inclusief ook in Rotterdam te introduceren.

Bij onze helpdesk krijgen nieuwkomers snel en goed antwoord op hun vragen. Een team van experts en ervaren ‘locals’ zet daarvoor hun kennis en netwerk in. Al die antwoorden en vragen geven een scherp beeld van wat er speelt onder nieuwkomers. Met die kennis kunnen overheden en maatschappelijke organisaties hun beleid verbeteren.

Input online helpdesk voor advies lokale overheid

In Rotterdam krijgen alle nieuwkomers toegang tot onze online helpdesk. Ze kunnen hier 24/7 vragen stellen over hun nieuwe leven. Die vragen worden beantwoord door stad- en dorpsgenoten die hun weg goed kennen. De kwalitatieve en kwantitatieve kennis die we hieruit halen vertalen we naar concrete beleidstoepassingen.

We adviseren de gemeenten (en mogelijk andere stakeholders) over het vertalen van de kennis uit de praktijk naar beleid, oplossingen en interventies die aansluiten bij wat de gemeenschap nodig heeft. Richtinggevend hierin zijn de opgaven die voortkomen uit de invoering van nieuwe Inburgeringswet in 2021.

Resultaten & inzichten

In dit project ondersteunen we via onze helpdesk individuele nieuwkomers. We leren van de gesprekken en de issues die zich voordoen, en via actieonderzoek en community building maken we zichtbaar wat er echt speelt onder nieuwe Rotterdammers. Daarnaast organiseren we ontwerpsessies met beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties en lossen we vijf complexe casussen op.

Vraagstukken nieuwkomers basis beleidsontwikkeling

Zo is de gemeente eind 2020 echt klaar voor de nieuwe wet, en zijn de vraagstukken van de nieuwkomers zelf leidend in de beleidsontwikkeling. Voor ons is het extra interessant dat we een vergelijkbare aanpak doen in Amsterdam en de regio Alkmaar. Zo krijgen we een rijk beeld van hoe inburgering en integratie (niet) werken momenteel.

 

 

 

Gerelateerde projecten

Stockfoto MAP Boost

Module Arbeidsmarkt en Participatie Amsterdam

De Module Arbeidsmarkt en Participatie begeleidt nieuwkomers in hun kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Welkomstbijeenkomsten PvT

Welkomstbijeenkomsten PvT

Interactieve welkomstbijeenkomsten voor gezinsmigranten in de gemeente Amsterdam (PvT).
Stockfoto MAP Boost

Evaluatie Participatie- en Taalimpuls Amsterdam (AMIF)

Evaluatieonderzoek naar het aanvullende inburgeringsprogramma van NewBees, VluchtelingenWerk en BOOST in de Gemeente Amsterdam
Verbonden en inclusief Amsterdam, regio Alkmaar

Verbonden en inclusief Amsterdam, regio Alkmaar

De helpdesk van OpenEmbassy steunt nieuwkomers om hun weg te vinden en met de kennis die dat oplevert adviseren we de lokale overheid.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Sandrine Lafay

Teamleider Actieonderzoek

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Patrick van der Heijden

Trainer, onderzoeker
Search
Close this search box.