Toegang tot wonen

TOEGANG TOT WONEN

Onder de noemer ‘TOEGANG’ delen wij ervaringen uit onze dagelijkse praktijk. Alleen met toegang tot bestaanszekerheid hebben mensen die nieuw in Nederland zijn perspectief op een toekomst.

Schimmel in de woning

Een man en een vrouw wonen met hun kindje van 1 in een appartement. In de woning is schimmel door steeds nieuwe lekkages en vochtproblemen. Het is bovendien een etage zonder lift op de 3e verdieping van een flatgebouw. De man heeft ernstige rugklachten. De vrouw en het kindje hebben luchtwegenklachten ontwikkeld door de schimmel. We vragen samen urgentie aan.

Urgentievraag: één klacht ‘mag’ centraal staan

De urgentiemedewerker vertelt dat in een urgentieaanvraag maar één klacht centraal mag/kan staan. En dus heeft zij op basis van eigen inschatting gekozen om de rugklachten van de man centraal te stellen. Alleen de man wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de arts ter controle voor de urgentie. De urgentie op basis van rugklachten wordt afgekeurd.

Per persoon een ander urgentieaanvraag

De vrouw heeft daarom nu een gesprek voor haar eigen luchtwegenklachten aangevraagd. De urgentie-medewerker geeft aan dat als urgentie wordt verleend op basis van deze klachten, ze niet per se een benedenwoning aangeboden krijgen. Een noodzakelijkheid voor de man. Bij de toekenning van de woning wordt namelijk alleen de reden meegenomen op grond waarvan urgentie is toegekend. En dit is de gezondheidsklacht van één persoon, omdat per persoon een ander urgentieaanvraag zou moeten worden ingediend volgend de medewerker.

Goed wonen

Het is duidelijk dat urgentie verlenen op deze woonmarkt lastig is. Maar dit kan op geen enkele manier voor sociale huur doorgaan – erger nog: de procedure staat goed wonen en een goede gezondheid in de weg. We denken na over de volgende stap. Wat zijn jullie gedachten?

Deel jouw gedachten. Stuur ons een bericht.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!