Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Vrije tijd

Vrijetijdsactiviteiten maken nieuwkomers bekend met de culturele gebruiken in een land, stad of dorp. Daarnaast dragen ze bij aan nieuwe sociale contacten, zelfontplooiing, oefenen van de taal en algemeen welzijn.

Inzichten

In een ‘reguliere dienstverlende context’ komen mensen vaak met de meest prangende en concrete vragen. Hierdoor is het thema ‘vrije tijd’ niet vaak iets wat wordt gesignaleerd. Terwijl we binnen verschillende projecten zien dat deze vragen naar voren komen in diepere en langere gesprekken.

Toegang tot vrije-tijdsactiviteiten vergroot (indirect) toegang tot andere indicatoren. Gelijkwaardige deelname aan een vrije-tijdsactiviteit leidt bijvoorbeeld tot goede sociale contacten en een beter mentaal welzijn. Een groter netwerk aan sociale contacten vormt weer een belangrijke bron voor informatie en informele toegang tot mogelijkheden, bijvoorbeeld voor werk, onderwijs of zorg.

>> Actieonderzoek Direct Meedoen

 

 

 

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we faciliteren dat nieuwkomers voldoende vrije tijd hebben om nieuwe sociale contacten aan te gaan en de taal in de praktijk te kunnen oefenen, zonder het aantal lesuren (inburgering) drastisch te verlagen?

Hoe kan het aanbod aan vrije-tijdsactiviteiten laagdrempelig zijn en aansluiten bij de diverse behoeftes van alle buurtbewoners? En hoe komt dit aanbod onder de aandacht van nieuwkomers?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrijetijdsactiviteiten toegankelijk zijn voor nieuwkomers? Ook wanneer zij ongedocumenteerd zijn of een tijdelijk verblijfsperspectief hebben (zoals mensen die als arbeidsmigrant in Nederland zijn)?

Search
Close this search box.