Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Onderwijs

Onderwijs zorgt voor kansen op de arbeidsmarkt, brede sociale verbondenheid, het leren van de taal en culturele uitwisseling en participatie. Toegang tot onderwijs is dan ook een belangrijke indicator voor integratie.

Inzichten

De Onderwijsroute is onderdeel van de verplichte inburgering. Het doel van de onderwijsroute is dat je jezelf gaat voorbereiden op een voltijd studie op mbo-niveau 2, 3 of 4, hbo of wo. Tijdens de onderwijsroute volg je een taalschakeltraject. Je leert de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger en je bereidt je voor op vervolgonderwijs.

In onze onderzoeken en projecten zien we dat er voor nieuwkomers in de Onderwijsroute boven de 30, weinig kansen zijn voor onderwijs en opleiding. Zie bijvoorbeeld:

>> Perspectief van inburgeraars, onderzoek voor SZW

De Onderwijsroute bereidt je voor op een voltijd studie op mbo, hbo of wo door middel van een taalschakeltraject. 

Jonge mensen die zich zouden kunnen en willen voorbereiden op een studie, maar wat langer nodig hebben om de taal te leren, belanden in de Z-route. Dit bleek bijvoorbeeld uit ons  onderzoek naar inburgering in Almere.

>> Monitoring en Evaluatie Almere

Ouders hebben weinig kennis over het Nederlandse schoolsysteem. Dit zorgt dat zij het lastig vinden om hun kinderen binnen het systeem te begeleiden en effectieve gesprekken te voeren met school om de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen. 

>> Thuisonderwijsmaatjes
>> Monitoring en Evaluatie Stichting Himilo

Hoe het hier werkt, welke opleidingsniveaus er zijn, wat het verschil is tussen mbo, hbo en universiteit, wat de mogelijkheden voor studeren zijn als je ouder bent dan 30 jaar,  wat DUO is en wat studiefinanciering is en welke organisaties er zijn om nieuwkomers te  ondersteunen bij deze vragen. Het Nederlandse onderwijssysteem verschilt dan ook met het onderwijssysteem dat nieuwkomers kennen uit hun land van herkomst. Er is ook  aandacht nodig voor die verschillen.  

Via de ELIP-regeling kunnen in dit soort gevallen schulden kwijt worden gescholden, maar sleutelpersonen signaleren dat nieuwkomers hier zelf vaak niet van op de hoogte zijn. 

Ontwerpvragen

Search
Close this search box.