inburgering

Zeven voorwaarden voor succesvolle inburgering (Renée Frissen in Sprank)

Nieuwkomers écht laten meedoen in de Nederlandse samenleving, dat is uiteindelijk het doel van inburgering. In een artikel dat deze week in Sprank magazine verscheen, schetst Renée Frissen, mede-oprichter en directeur van OpenEmbassy, een aantal voorwaarden om dit te laten slagen.

Integratie is meer dan taal en werk noemt Renée als eerste voorwaarde. “In Nederland is de inburgering beperkt tot taal, werk en opleiding. Er is meer nodig om mensen echt volwaardig te laten meedoen.

Zij vindt dat de overheid en de inburgeringstrajecten de afhankelijkheid van nieuwkomers te lang in stand houden en dat gemeenten het talent en de ambities van de mensen die naar Nederland komen niet goed benutten.

Minister Koolmees van SZW noemde het nieuwe inburgeringssysteem nadrukkelijk een ‘lerend stelsel’, maar volgens Renée kopen veel gemeenten hun inburgeringstrajecten in op dezelfde manier als altijd. Daarbij, gaan zij meestal in zee met organisaties die zij al lang kennen en vallen kleine, informele organisaties en buurtinitiatieven buiten de boot. “Dat is jammer, omdat die vaak dicht bij de doelgroep staan en een grote rol spelen bij het creëren van sociale verbondenheid.

Eerder dan nu het geval is, moeten nieuwkomers meer weten over de regio waar zij worden geplaatst als ze een status krijgen. En het plaatsen moet meer gericht zijn op wat ze willen en kunnen, stelt Renée als zesde voorwaarde.

Haar laatste en belangrijkste advies aan gemeenten is om te gaan luisteren naar de nieuwkomers zelf. “Dat is het basisidee van OpenEmbassy. In 2015 zijn wij begonnen met een helpdesk voor nieuwkomers, die inmiddels is uitgegroeid tot een app voor nieuwkomers én ervaren Nederlanders. Uit die enorme community halen wij onze informatie, dáár zien we wat er nodig is om individuele nieuwkomers te ondersteunen en tegelijk het systeem van integratie en inburgering te veranderen.

 

Benieuwd naar het hele artikel?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!