rotterdam

Verbonden & inclusief Rotterdam

De helpdesk van OpenEmbassy steunt nieuwe Rotterdammers bij het vinden van hun weg in de stad, en met de kennis die dat oplevert adviseren we de gemeente Rotterdam.

Ook de gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de nieuwe Inburgeringswet, die in 2021 ingaat. Om dat geïnformeerd en betrokken te doen, heeft ze OpenEmbassy gevraagd om onze aanpak ook in Rotterdam te introduceren. Dus: via onze helpdesk individuele nieuwkomers ondersteunen, leren van de gesprekken en de issues die zich voordoen, en via actieonderzoek en community building zichtbaar maken wat er echt speelt onder nieuwe Rotterdammers. Ook organiseren we ontwerpsessies met beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties en lossen we vijf complexe casussen op.

Zo is de gemeente eind 2020 echt klaar voor de nieuwe wet, en zijn de vraagstukken van de nieuwkomers zelf leidend in de beleidsontwikkeling. Voor ons is het extra interessant dat we een vergelijkbare aanpak doen in Amsterdam en de regio Alkmaar. Zo krijgen we een rijk beeld van hoe inburgering en integratie (niet) werken momenteel.

 

Ben je actief in Rotterdam en wil je meedoen met ons project? Of ben je geïnteresseerd in de aanpak voor je eigen stad of regio?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!