sociale_contacten

Een project voor gemeente Rotterdam

Rotterdam Vitale Vrijwilligers Community

Er zijn veel initiatieven in Rotterdam die nieuwkomers ondersteunen. Dat varieert van taalcafés tot maatjesprojecten. Dat is positief en tegelijkertijd zijn er signalen dat vraag (van nieuwkomers) en aanbod (van organisaties) niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Ook wordt er minder samengewerkt dan nodig is voor een sterk maatschappelijk middenveld, en blijft het duurzaam verbinden van nieuwe vrijwilligers een punt van aandacht.

De vraag

  1. Inventariseer en monitor de verhouding tussen het aanbod van vrijwilligers en vraag naar ondersteuning.
  2. Onderzoek wat de match tussen vraag en aanbod lastig maakt.
  3. Inventariseer hoe vrijwilligersplekken voor anderstaligen gerealiseerd kunnen worden.
  4. Verbind lokale initiatieven actief met elkaar en zorg ervoor dat vrijwilligers en vluchtelingen naar de juiste kanalen worden verwezen. De invloed van locatie en gebiedsgerichtheid is goed om hierin mee te nemen.
  5. Creëer een duurzaam netwerk in de stad, zodat personeelswisselingen minder impact hebben.
  6. Daarnaast is deze opdracht verbonden met ‘Verbonden en Inclusief Rotterdam’, ons ondersteunings- en adviesproject voor de gemeente. De lessen uit dit traject moeten ook ten goede komen aan dat traject.
  7. OpenEmbassy is tenslotte naar aanleiding van de motie 20201012 van D66 gevraagd om de mogelijkheden tot lokale buddy/mentor initiatieven in Rotterdam te inventariseren en op basis daarvan een advies uitbrengen.

Onze aanpak

De vraag van de gemeente heeft twee kanten: onderzoek en actie. In onze aanpak komen deze twee elementen samen: community building en actieonderzoek. We bouwen een netwerk en we verzamelen kennis.
Daarom beginnen we meteen met het opzetten van het netwerk van maatschappelijke organisaties om de verbindingen tussen organisaties beter te maken en de organisaties te helpen om meer vraaggericht te werken.

Al doende leren we en vanuit de actie onderzoeken we

We stuiten daarbij vanzelfsprekend op allerlei obstakels en dat is mooi, want zo leren we wat het zo moeilijk maakt om duurzaam te verbinden en aan te sluiten bij de vraag van nieuwkomers. Daarnaast is het voor het netwerk zelf ook belangrijk om samen te leren.

De introductie van de nieuwe inburgeringswet kan daarbij zowel een steun als een obstakel zijn. Enerzijds noopt die tot samen zoeken naar een beter passend aanbod, anderzijds zullen de aanbestedingen de partijen in een concurrerende verhouding met elkaar brengen, waarin samenwerking zonder direct en specifiek belang (tijdelijk) minder voor de hand ligt. Onze aanpak vraagt dus om zorgvuldig laveren.

OpenEmbassy heeft twee natuurlijke partners bij het realiseren van onderstaande aanpak: Zorgzaam010 als platform voor vrijwilligerswerk in Rotterdam en als partner in de professionalisering van het vrijwilligerswerk, en de Welcome App, die online nieuwkomers aan locals koppelt met evenementen, een helpdesk en sociale interactie. Hun diensten kunnen te pas komen, nu de online sociale kaart van Rotterdam niet meer functioneert en de Welcome App dergelijke informatie wel blijft/gaat bieden.

 

Voor meer informatie: ivana@openembassy.nl

 

 

 
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!