Expert pools

Regionale Expert-pools

We zetten overal in Nederland expert pools op: levendige, diverse, getrainde communities van nieuwkomers uit één regio, die ervaringen delen, adviezen maken en oplossingen ontwerpen. Zo ondersteunen ze overheden en andere organisaties bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en uitvoering.

Hoe weten we hoe ons lokale inburgeringsbeleid uitwerkt in de praktijk?

Hoe kunnen we de kennis en creativiteit van nieuwkomers beter gebruiken?

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering van nieuwe Wet Inburgering aansluit op de leefwereld van de mensen waar het om gaat?

Deze vragen kregen we het afgelopen jaar vanuit zes regio’s, overal in Nederland. Goede, terechte vragen, want hoe voorkomen we met zijn allen dat wet- en regelgeving in zijn tegendeel gaat verkeren, doordat we niet weten hoe het uitwerkt in de levens van de mensen om wie het gaat?

In samenspraak met die regio’s ontwikkelde OpenEmbassy de expert-pool methodiek, op basis van onze ervaring met community building, social design en het organiseren van participatie. Expert-pools zijn levendige, diverse, getrainde communities van nieuwkomers uit één regio, die met het delen van ervaringen, het maken van adviezen en het ontwerpen van oplossingen overheden en andere organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en uitvoering. We noemen de leden experts omdat ze dat zijn: experts op het gebied van inburgering vanuit het perspectief van de gebruiker.

OpenEmbassy heeft inmiddels op vijf plekken (totaal 40 gemeenten en ca. 100 deelnemers) expert pools opgezet, in de regio Alkmaar, Rotterdam, Twente, Zwolle en Friesland. Een deel ervan was tijdelijk, een deel loopt door met onze coördinatie en in Rotterdam wordt het beheer van de pool overgenomen door de gemeente, onder begeleiding van OpenEmbassy. Door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen vindt het grootste deel van de bijeenkomsten online plaats, en dat blijkt met behulp van de juiste tools ook goed te werken.

RESULTATEN

  1. Opgeleide, duurzaam betrokken, en goed genetwerkte groepen nieuw- en oudkomers
  2. Series concrete adviezen die direct leidden tot a) beter afgestemd beleid b) betere, cultuursensitieve uitvoering en c) beter aanbod van maatschappelijke organisaties door betere marktconsultaties en inkooptrajecten.
  3. Series concrete ontwerpen, van onderdelen van de inburgering (PVT, MAP, KNM, PIP, Brede Intake) maar ook bijvoorbeeld het profiel van de ideale klantmanager.
  4. Organisaties die de waarde van de input van nieuwkomers op waarde schatten, en er ook raad mee weten.
  5. Adviezen en inzichten voor maatschappelijke partners en aanbieders in de betreffende regio’s.

VOORBEELDEN VAN IMPACT

De impact van de expert-pools is afhankelijk van de regio, want de context is overal anders. Een paar voorbeelden uit de afgelopen maanden.

In de regio Friesland ontwierp de expert pool een model voor de Brede Intake en de Module Arbeidsmarkt en Participatie

In Rotterdam leverde de expert pool input voor de marktconsultatie Leerroutes, en ontwikkelde ze concrete ideeën voor het verbeteren van het contact tussen gemeente en nieuwkomers

In de regio Twente is de expert pool integraal onderdeel van de projectorganisatie die de nieuwe Wet Inburgering gaat implementeren en bepaalde zo de randvoorwaarden voor onder meer financieel ontzorgen en maatschappelijke begeleiding.

We noemen de leden experts omdat ze dat zijn: experts op het gebied van inburgering vanuit het perspectief van de gebruiker.

Wil je weten of onze expert-pool methodiek bij jouw organisatie of regio past?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!