helpdesk

Pilots

Verbonden en inclusief Amsterdam & de regio Alkmaar

De helpdesk van OpenEmbassy steunt nieuwkomers om hun weg te vinden in twee regio’s, en met de kennis die dat oplevert adviseren we de lokale overheid.

Op de helpdesk van OpenEmbassy krijgen nieuwkomers snel en goed antwoord op hun vragen. Een team van experts en ervaren ‘locals’ zetten daarvoor hun kennis en netwerk in. Al die antwoorden en vragen geven een scherp beeld van wat er speelt onder nieuwkomers. Met die kennis kunnen overheden en maatschappelijke organisaties hun functioneren verbeteren. 

In Amsterdam en de regio Alkmaar (of: HAL-BUCH, zoals de voorletters van de zeven gemeenten luiden) hebben we die gedachte omgezet in een bijzondere en veelbelovende aanpak. Die bestaat uit de volgende onderdelen.

Alle nieuwkomers in beide regio’s krijgen toegang tot de online helpdesk van OpenEmbassy. Ze kunnen hier 24/7 vragen stellen over hun nieuwe leven. Die vragen worden beantwoord door nieuwe en oude stad- en dorpsgenoten die hun weg goed kennen. Deze vragen kunnen praktisch zijn (waar kan ik een goede huisarts vinden? Of kan je deze brief voor mij vertalen?), of bureaucratisch complex (ik heb toeslagen aangevraagd maar ga nu werken en wat betekent dat? Of ik wil graag studeren maar mijn diploma is minder waard, wat kan ik doen?) of aan offline impact zijn gekoppeld (ik zoek iemand om Nederlands te oefenen, of ik heb een baby maar bijna geen kleertjes of spullen). Al deze vragen hebben wij voorbij zien komen, en die lossen we met onze gemeenschap op.

We zetten de interacties van onze online en offline gemeenschap om in kwantitatieve kennis. Hoeveel vragen worden er gesteld? Wat zijn de meest populaire vragen? Welke antwoord zijn bruikbaar? Zo ontstaat er een actuele integratie ‘heat map’ van Amsterdam en de regio.

Alle nieuwkomers in beide regio’s krijgen toegang tot de online helpdesk van OpenEmbassy.

We operationaliseren deze kennis in concrete beleidstoepassingen. We  adviseren de gemeenten (en mogelijk andere stakeholders) over het vertalen van de kennis uit de praktijk naar beleid, oplossingen en interventies die aansluiten bij dat wat de gemeenschap aangeeft nodig te hebben. Richtinggevend hierin zijn de opgaven die voortkomen uit de invoering van nieuwe Inburgeringswet in 2021.

In de regio HAL-BUCH bouwen we bovendien aan een lerende gemeenschap van de ambtenaren uit alle gemeenten. Zo ondersteunen we de broodnodige regionale samenwerking.

Zo veranderen we via individuele impact (antwoord en aanbod voor nieuwkomers in de regio) het systeem (gemeenten die de situatie voor alle nieuwkomers beter maken).
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!