Academy

De Academy

OpenEmbassy Academy

De Academy bestaat in 2019 en 2020 uit acht verschillende trainingen en leergangen.

Het ontbreekt nieuwkomers aan macht en mogelijkheden om eigen en collectieve belangen te behartigen in de Nederlandse context. Dit is zowel een probleem voor nieuwkomers zelf, als voor de Nederlandse samenleving en organisaties en instituties daarbinnen. Voor de nieuwkomers omdat ze te weinig sturingsmogelijkheden hebben om besluitvorming over hun eigen positie te beïnvloeden, lokaal, regionaal en nationaal. En voor organisaties en instituties omdat ze geen optimaal gebruik maken van de talenten, perspectieven en kennis van nieuwkomers, zelfs als ze een ‘seat at the table’ reserveren voor mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Daarom zijn wij de OpenEmbassy Academy gestart. Het langetermijndoel is dat dankzij onze Academy nieuwkomers en oudkomers met succes hun eigen en collectieve belangen te kunnen behartigen in de Nederlandse context, en dat er dankzij onze Academy inclusieve en gelijkwaardige gesprekken over integratie worden gevoerd waarin de stem van nieuwkomers structureel gewaarborgd is. Wij leiden nieuwkomers én geboren Nederlanders op in onze Academy.

De Academy bestaat in 2019 en 2020 uit acht verschillende trainingen en leergangen. Namelijk: gesprekken modereren (basis en masterclass), politiek actief worden, belangenbehartiging, maatschappelijk initiatief, speechen en pitchen, en beeldentheater.

OpenEmbassy Academy wordt financieel ondersteund door Stichting Media en Democratie.

Hier komt de CTA tekst

adsBen je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!