A-team Corona project

Het A-team Corona project

A-teams ondersteunen individuele nieuwkomers bij bestaanszekerheidsvraagstukken in tijden van COVID-19, en leren zo welke structurele verbeteringen nodig zijn op het gebied van zorg, inkomen, onderwijs etcetera.

Wat is het probleem?
Sinds de maatregelen tegen COVID-19, zien wij een grote toename van nieuwkomers die in de knel komen. Mensen worden direct in hun bestaanszekerheid getroffen: dakloosheid, schulden, huiselijk geweld en werkloosheid dreigt of is al een feit. Nieuwkomers zijn extra kwetsbaar. Niet omdat het per definitie kwetsbare mensen zijn, maar omdat het hen aan buffers en toegang ontbreekt.

Wat is de oplossing?

1. Directe actie met nieuwkomers
OpenEmbassy versterkt de bestaanszekerheid van nieuwkomers door onze A-teams, oftwel actieonderzoek-teams. Deze teams bestaan uit één actieonderzoeker die de bureaucratie, het sociale domein en het maatschappelijke middenveld goed kent. En één actieonderzoeker die ervaring heeft als cultural mediator of social worker en die in eigen taal kan communiceren met iemand indien nodig. Deze teams kunnen door het hele land ingezet worden. Zij maken een plan met de nieuwkomer wiens bestaanszekerheid wordt bedreigd, en organiseren samen met lokale professionals toegang tot deze bestaanszekerheid.

2. Leren van de acties om het systeem beter te maken
Het A-team leert veel tijdens het realiseren van dit plan. Lessen over welke voorzieningen (niet) toegankelijk zijn. Lessen over werkwijzen van professionals. Lessen over mooie beleids-ideeën op papier, die in de praktijk niet werken. Deze lessen gebruiken de A-teams om lokale organisaties zoals de overheid te adviseren over hoe ze in tijden van COVID-19, maar ook daarna, nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.

Door het ondersteunen van een individu of een gezin, maken we het beter voor alle nieuwkomers.

Hoe pakken we het aan?
We hebben een coalitie gebouwd met Gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, en gemeente Utrecht. In deze gemeenten ondersteunen we 20 nieuwkomers met een plan met perspectief. We zetten dit plan in werking in samenwerking met de lokale organisaties en de nieuwkomers zelf. We blijven betrokken voor vragen of bijsturing van het plan voor minimaal 6 maanden.

In de coalitie van de gemeenten en hun maatschappelijke partners leren we op basis van de plannen over wat er beter kan en moet in het lokale beleid en de lokale aanpak. Systeemleren noemen we dat.

Om dit plan te kunnen maken, werken wij met onze Perspectief-methode. Die methodiek ontwikkelden we op basis van meer dan 50 individuele cases van nieuwkomers met bestaanszekerheidsvraagstukken. De methodiek is inhoudelijk gebaseerd op:

  1. het beproefde 8-step maatwerkplan-model van het Instituut voor Publieke Waarden 
  2. de Radical Help theorie over het bouwen van relaties van vertrouwen
  3. de 14 indicatoren van integratie zoals opgesteld door Ager & Strang (2019)
  4. onze in het veld ontwikkelde werkvormen voor inclusieve gesprekken

De A-teams worden mogelijk gemaakt door:

  • Goldschmeding Foundation
  • Draper Kaplan Richards Foundation
  • Gemeente Rotterdam / Utrecht / Amsterdam
  • Stichting DOEN

Ben je geïnteresseerd in de aanpak voor je eigen stad of regio?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!