Actieonderzoek

Schuldenvrij en met perspectief van start / Spirit

OpenEmbassy maakt samen met tien jongeren met een vluchtachtergrond een plan voor de overgang naar hun 18e verjaardag.

Spirit ving in opdracht van Nidos jongens en meisjes op tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht. Nidos treedt op als voogd, en Spirit begeleid deze jongeren in woongroepen tot ze 18 jaar worden. Al is een leeftijdsovergang een vreemde indicator voor volwassenheid, voor de wet is zo’n jongere dan volwassen. Zeker voor jongeren die begeleiding of professionele hulp nodig hebben, betekent dit een hoop verandering. Het voogdijschap houdt op, en de Participatiewet en de Wmo worden leidend. De overgang van 17 naar 18 heeft daarom veel bureaucratische gevolgen, en een flink aantal jongeren zat al snel met schulden. 

Spirit gunt deze jongeren een betere start van hun (bureaucratisch) volwassen leven en ze willen ze voorkomen dat de jongeren met een schuld beginnen. Samen met OpenEmbassy startte Spirit een actieonderzoek waarbij tien jongeren die 18 worden financieel ondersteund kunnen worden om schulden te voorkomen. Ze betalen Spirit ‘terug’ voor deze investering, door te investeren in hunzelf. Met OpenEmbassy maken ze een plan voor hun toekomst, en zetten ze de nodige acties in beweging.

Althans, dat was de bedoeling. Het is gelukt om de tien jongeren uit de schulden te houden. En het bleek dat de dreigende schulden maar liefst nul keer kwamen door het niet kunnen omgaan met geld door de jongeren, maar tien keer vanwege slecht op elkaar aansluitende systemen. Met een investering van €3.500,- heeft Spirit voorkomen dat acht jongeren hun bestaanszekerheid verloren. Maar aan het maken van een toekomstplan kwamen we niet toe. De bestaanszekerheid stond zo onder druk dat een perspectief voor alle jongeren in eerste instantie betekende: voorkomen dat ze hun inkomen, dak boven hun hoofd of veiligheid zouden verliezen.

Samen met OpenEmbassy startte Spirit een actieonderzoek waarbij tien jongeren die 18 worden financieel ondersteund kunnen worden om schulden te voorkomen.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!