OpenEmbassy in Rotterdam

OpenEmbassy start in Rotterdam!

OpenEmbassy ondersteunt nieuwkomers bij het vinden van hun weg in Nederland. Dat doen we op allerlei plekken, en sinds kort ook in Rotterdam. Via de Welcome App beantwoorden we vragen en delen we ons netwerk. En met de kennis die we zo verzamelen adviseren we de gemeente Rotterdam hoe die beleid kan maken dat beter aansluit bij de behoeften van nieuwkomers.

Om dat goed te doen, is het belangrijk dat we de stad goed leren kennen. Wat speelt er? Wat zijn de netwerken? Wat moet de gemeente absoluut weten?

Daarom hebben we op 21 november een brainstormsessie georganiseerd. Zestien mensen  zijn bij elkaar gekomen. Bestaande uit nieuwkomers, oudkomers en een deel van het OpenEmbassy team. Allereerst hebben wij meer verteld over het project en op welke manier genodigden hier iets aan kunnen hebben. De aanwezigen hebben ons meegenomen in hun zorgen omtrent nieuwkomers, maar ook datgene benoemd wat hun hoop geeft. Een van de inzichten is dat veel nieuwkomers een beperkt netwerk hebben. Dit belemmert mensen bij het vinden van aansluiting met de lokale gemeenschap, het stellen van vragen, het oefenen van de taal en bij het vinden van werk. Gelukkig is er ook hoop. Er zijn ontzettend veel initiatieven in Rotterdam die zich inzetten voor nieuwkomers. Volgens de aanwezigen is het belangrijk dat deze initiatieven meer bekendheid krijgen onder nieuwkomers.

OpenEmbassy is erg blij met de eerste bijeenkomst met sleutelpersonen in Rotterdam. Het is nuttig om de kennis te verzamelen van mensen die zelf ervaring hebben als nieuwkomer.

Wij gaan dan ook met veel positieve energie in Rotterdam aan de slag!

Gelukkig is er ook veel hoop. Er zijn ontzettend veel initiatieven in Rotterdam die zich inzetten voor nieuwkomers. Volgens de aanwezigen is het belangrijk dat deze initiatieven meer bekendheid krijgen onder nieuwkomers.

Wil je meer weten over of bijdragen aan ons project in Rotterdam?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!