groeiprogramma

OpenEmbassy lanceert groeiprogramma voor organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden

OpenEmbassy lanceert dankzij Goldschmeding Foundation een groeiprogramma met financiering, coaching en onderzoek voor organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden

Het programma Het Fundament: Platform Nieuwkomers & Werk is opgezet om organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden sterker en succesvoller te maken. Het Fundament richt zich op initiatieven in de bouw, de zorg, het ondernemerschap en de horeca. Er is ruimte voor acht initiatieven, waarvan vier organisaties het programma inmiddels gestart zijn: Forward Incubator, het WerkHotel, Pursuit of Happiness en de Werkclub. Aan het eind van het traject zijn deelnemende initiatieven sterker, is hun impact vergroot en zijn ze in staat om meer nieuwkomers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden. De Goldschmeding Foundation maakt Het Fundament mogelijk.

Bijna geen nieuwkomers op de arbeidsmarkt

Tegelijk leert OpenEmbassy op initiatief-overstijgend niveau welke oplossingen en acties nodig zijn voor een systeemimpact: wat moeten we fundamenteel veranderen voor een inclusieve arbeidsmarkt voor nieuwkomers? Velen van hen komen namelijk moeilijk aan werk. Van de meest recente groep nieuwkomers heeft slechts 15% een baan. Van de nieuwkomers die voor 2010 naar Nederland kwamen, is nog maar 50% aan het werk, waarvan 30% een baan heeft voor 12 uur per week of minder. Dat is een enorme verspilling van talent, ambitie, geld en geluk (cijfers: CBS, werkwijzer vluchtelingen en academic.oup.com).

Theorie en praktijk

Het Fundament: Platform Nieuwkomers & Werk opereert zowel op praktisch als onderzoekend niveau. Enerzijds door deelnemende organisaties financiering, kennis, coaching en een netwerk te bieden, anderzijds via onderzoek door Regioplan. Zo worden nieuwkomers die aan het werk zijn bij deelnemende initiatieven uitgebreid geïnterviewd, bijvoorbeeld over de begeleiding die ze krijgen en hun toekomstmogelijkheden. De analyses van deze gesprekken geven de initiatieven inzicht in wat werkt en wat beter kan in hun projecten. Ook organiseert OpenEmbassy gerichte workshops om vragen van deelnemende organisaties te behandelen. Zo ontstaat er een learning community; een verzameling van theoretische en praktijk kennis die ook na het afronden van het programma waardevol blijft.

Van de nieuwkomers die voor 2010 naar Nederland kwamen, is nog maar 50% aan het werk, waarvan 30% een baan heeft voor 12 uur per week of minder. Dat is een enorme verspilling van talent, ambitie, geld en geluk
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!