Alle interactie op onze online en offline helpdesk gebruiken wij als grondstof om verschil te maken op systeemniveau. We concludeerden dat we met alleen een helpdesk als dienst, dweilen met de kraan open. Met het oplossen van één vraag, helpen we één persoon een stap verder. Maar als die vragen voortkomen uit een gemankeerd systeem, dan los je op grotere schaal niks op. Alleen als we ook het systeem zelf kunnen veranderen maken we échte impact.

Een randvoorwaarde is dat die systeemverandering vanuit de praktijk ontstaat, en dat is nu precies waar onze kracht zit. De vragen die we ophalen uit onze community zijn de grondstof op basis waarvan we stakeholders die het systeem vormgeven, leren om beleid en oplossingen te ontwikkelen die vraaggestuurd zijn. Wij ontwikkelen oplossingen in de vorm van advies, bijeenkomsten, activiteiten en scholing.

De afgelopen jaren hebben we verschillende diensten ontwikkeld, met als belangrijkste doel:

1. Individuele impact. Door nieuwkomers sneller en met meer betrokkenheid hun weg en plek in Nederland te laten vinden

2. Sociale verbondenheid. Door nieuwkomers en Nederlanders vanuit gelijkwaardigheid aan elkaar verbinden in een offline en online gemeenschap

3. Systeemverandering. Door stakeholders zoals de gemeente ondersteunen in het ontwikkelen van Integratiebeleid en oplossingen die aansluiten bij dat wat nieuwkomers zelf aangeven nodig te hebben.

OpenEmbassy Academy

Het Fundament

Een online community voor startblok Elzenhagen

Actiegericht leren over integratie in Provincie Gelderland