“Op het voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord ontwikkelen de Gemeente Amsterdam, De Key en Eigen Haard Startblok Elzenhagen. Een woonplek voor 540 jongeren, waarvan de helft jongeren uit Nederland en de andere helft jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen. Samen bouwen zij op deze plek aan hun toekomst.”

Het doel van Startblok is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners: of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank het ‘echte leven’ in en helpt de bewoner die net in Nederland is aangekomen juist snel de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

Elzenhagen is dus een gemeenschap. De vraag die De Key en Eigen Haard aan OpenEmbassy stelde is hoe zij de community van Elzenhagen zouden kunnen versterken en faciliteren met digitale middelen.

OpenEmbassy ontwikkelde een design sprint op maat, waarin we in 3 sessies met bewoners en professionals van een gedeelde missie naar een gedeeld ontwerp voor een online community tool hebben gewerkt.Naar al het nieuws