Maaksessie over participatie

‘Meedenken, meedoen, meebouwen’ Een Maaksessie over participatie van nieuwkomers bij beleid

5 maart 2020 13.00-17.30, Arnhem

Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving – niet in het minst die nieuwkomers zelf. Voorheen werd veel beleid voor nieuwkomers bedacht, en niet met ze. Dat is aan het veranderen. Onder andere door de voorbereiding van de nieuwe Inburgeringswet voelen veel overheden en organisaties de urgentie die nieuwkomers zelf al veel langer voelden: laat hun kennis en ervaring de basis zijn van alles wat rond nieuwkomers wordt geregeld.

Maar hoe doe je dat? Hoe praat je met elkaar? Wat mag je van elkaar verwachten? Hoe organiseer je dat? Welke vormen kun je inzetten om nieuwkomers bij beleidsontwikkeling te betrekken?  Hoe zorg je ervoor dat professionals echt luisteren naar nieuwkomers en andersom: hoe creëer je kennis uit ervaringen en observaties? 

Over die vragen, en meer, organiseren OpenEmbassy, Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) en Provincie Gelderland een Maaksessie. De opgave: samen een actie-agenda maken om participatie van nieuwkomers in het (nieuwe) beleid van de Gelderse gemeenten en regio’s duurzaam te versterken.

De Maaksessie vindt plaats op 5 maart, tussen 13.00 en 17.30, in Arnhem. Met en voor nieuwkomers, beleidsmakers en -uitvoerders, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en onderzoekers. In de eerste helft van het programma verdiepen we de vragen en leren van de ervaring van nieuwkomers en professionals uit Gelderland en daarbuiten. Het werk van de Klankbordgroep van VWON zal daar een belangrijke rol in spelen.  We analyseren op basis van alle verhalen wat de meest urgente vraagstukken zijn. Daarna ontwerpen we voor die vraagstukken concrete oplossingen. 

Het dubbele doel: kennis verzamelen over wat werkt en wat niet, werkbare ideeen opdoen voor je eigen praktijk en tegelijk de kansen voor nieuwkomers optimaal vergroten. De oplossingen en ideeën koppelen we direct aan de vragen en uitdagingen in Gelderland. Daardoor kunnen we heel concreet worden.

Waarom zou je komen? Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe praktische kennis opdoen, én zorgen dat jouw zorgen en ideeën het startpunt word en van echte verbetering. Daarnaast breidt je je netwerk enorm uit. 

Je kunt je aanmelden door een mailbericht met naam en eventueel functie en organisatie te sturen naar events@openembassy.nl. Eind februari krijg je dan het programma. Schroom niet om deze uitnodiging ook naar collega’s en kennissen te sturen. 

 

De sessie is de laatste van elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseerde vanaf 2018. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. Na deze sessie publiceert OpenEmbassy een digitaal magazine met alle lessen, organiseren we een ontwerpsessie, en gaan we door met het faciliteren van samen leren met onder meer een speciale LinkedIn Community. Ook gaan VWON en OpenEmbassy een methodiekbeschrijving maken over participatie van nieuwkomers in beleid.

Hoe praat je met elkaar? Wat mag je van elkaar verwachten? Hoe zorg je ervoor dat professionals echt luisteren naar nieuwkomers en andersom: hoe creëer je kennis uit ervaringen en observaties? 

Deelnemen aan 'Meedenken, meedoen, meebouwen' op 5 maart 2020 in Arnhem?

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!