Imren Yigit Ari

Maak kennis met Imren Yigit Ari, projectleider van ‘TOMaatjes’

Op 1 februari 2022 kwam Imren Yigit Ari het team van OpenEmbassy versterken als projectleider van Thuisonderwijsmaatjes. Zij vervangt Maya Coriç die gedurende drie jaar aan diverse projecten van OpenEmbassy meewerkte waarvan het laatste jaar voornamelijk als coördinator van Thuisonderwijsmaatjes.

Imren is een vrouw van actie, een echte doorzetter, ambitieus en positief. Zij brengt nieuwe energie en ideeën naar het team en hoopt met het Thuisonderwijsmaatjes project haar ambitie te realiseren: duurzaam impact maken. Niet alleen op individueel niveau maar ook op systeemniveau.

Met het project helpen ervaren Nederlanders (op afstand) mee als het thuisonderwijs bij gezinnen die nieuw zijn in Nederland niet goed lukt. Onze actieonderzoekers spreken maandelijks met kinderen, ouders, vrijwilligers en het projectteam om te leren over de hobbels die zij ondervinden in het huidig onderwijssysteem. Met deze kennis adviseren we scholen en overheden om hun beleid rond jonge nieuwkomers te verbeteren, waardoor een beter onderwijssysteem kan worden ontwikkeld voor alle groepen leerlingen die risico’s lopen op achterstanden.

Onderwijs en participatie van nieuwkomers zijn twee onlosmakelijke elementen voor een succesvolle inburgering”, zegt Imren, “en investeren in inburgering betekent eigenlijk investeren in de toekomst van de Nederlandse maatschappij.”

Haar vorige baan als Office Manager beschrijft Imren als “een leerzame ervaring in een Nederlands bedrijf met een gezellige werksfeer” Dat was voor haar niet genoeg. “Ik wil iets betekenisvol doen,” aldus Imren, “daarom ben ik blij om nu bij OpenEmbassy te werkenHet is gezellig, ik leer veel en ik doe iets wat er toe doet.

Imren heeft een opleiding als Engelse docent en houdt van taal leren. In Turkije, haar geboorteland, werkte zij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en tussen 2014 en 2016 was zij vice consul bij de Turkse Consulaat in Nederland. Door politieke redenen vluchtte ze met haar echtgenoot naar Nederland. Ze kregen asiel en wonen sindsdien met hun twee kinderen in Ede.

Ik wil duurzaam impact maken. Niet alleen op individueel niveau maar ook op systeemniveau.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!