inburgering

Nieuw: Kwalitatieve monitoring en evaluatie van inburgering onder de nieuwe Wet

Vanaf april 2022 biedt OpenEmbassy een onderzoeksinstrument waarmee je als gemeente of regio kwalitatief inzicht krijgt in het lokale en regionale Inburgeringsaanbod.

De afgelopen jaren ontwikkelden wij in en met gemeenten als Amsterdam en Rotterdam verschillende instrumenten om via nauw contact met lokale communities de gemeenten te helpen om hun beleid passend te maken voor de mensen die inburgeringsplichtig zijn. De instrumenten zijn in de praktijk ontwikkeld, getoetst en verbeterd. Ze maken het mogelijk om naast de gestelde KPI’s van aanbestedingen te toetsen ook de grotere vraag te beantwoorden: lukt het nieuwkomers om naar kunnen en ambitie mee te doen in mijn gemeente?

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

In vier duidelijke stappen geven we zowel real time als meer overkoepelend inzicht in de kwaliteit van integratie van de nieuwe inwoners.

 

  1. Signaleren:

Door middel van community research, actieonderzoek, en een (digitale) helpdesk weten we wat er speelt in de lokale gemeenschappen, hoe aanbod wordt ervaren, en hoe toegankelijk integratiemogelijkheden zijn.

2. Analyseren:

We zoeken naar patronen in de data en ontwikkelen zo kennis op maat over de lokale integratie en mogelijke blinde vlekken van beleid en uitvoering.

3. Adviseren:

We komen met concrete kansen en oplossingsrichtingen om de bestaande praktijk te verbeteren. Omdat we in bijna 20% van alle gemeenten werken kunnen we gebruik maken van kennis en oplossingen die we eerder al ontwikkelden

4. Ontwerpen:

Indien nodig hebben we ook social design skills in huis om inzichten te vertalen in concrete oplossingen en interventies.

 

Bij aanbestedingen en subsidies is er bijna altijd nagedacht over de vraag: hoe kunnen we meten of dat wat is beloofd ook gebeurt en werkt? Op die manier heb je als gemeente in potentie goed zicht op de individuele aanbieders. Maar op basis daarvan kan je niet iets zeggen over hoe het de nieuwkomers in je gemeente nu werkelijk vergaat, en hoe het totaal van het aanbod al dan niet bijdraagt aan de stappen die iemand (niet) kan zetten.

Het beantwoorden van die grotere vraag van integratie, bekeken vanuit de nieuwkomers en niet de aanbieders, is de missie van OpenEmbassy.

We baseren onze aanpak op in de praktijk ontwikkelde en met nieuwkomers en professionals getoetste instrumenten. Maar ook op een internationaal en wetenschappelijk bewezen model van de 14 indicatoren van integratie. Zo combineren we optimaal de kennis uit wetenschap en de kennis van de Nederlandse praktijk.

  • Wil je in jouw gemeente ook kwalitatief evalueren en monitoren?
  • Wil je weten hoe het aanbod van formele en informele organisaties uit jouw gemeente bijdraagt aan integratie?
  • Wil je weten hoe nieuwkomers zelf de mogelijkheden ervaren?
  • Wil je ondersteund worden in praktijk en beleid in het vertalen van signalen naar concrete oplossingen en interventies die werken?

Neem dan snel contact op met Renée Frissen. Mail naar: renee@openembassy.nl of bel:  06-48187302.

Lukt het nieuwkomers om naar kunnen en ambitie mee te doen in mijn gemeente?

Neem contact op met Renée Frissen

Download de flyer
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!