Werk in coronatijd

Nieuwkomers en werk in coronatijd: tips voor klantmanagers

Tijdens de vorige lockdowns hebben we met onze A-team Corona onderzoek gedaan naar wat werkt en wat niet voor nieuwkomers. Graag delen we de inzichten en de tips uit dat project.

 

Werk en inkomen

Werkgelegenheid en participatie op de arbeidsmarkt biedt nieuwkomers allereerst de mogelijkheid om ervaring op te doen op een nieuwe arbeidsmarkt en de mogelijkheid om financieel onafhankelijk te zijn. (Vrijwilligers)werk ondersteunt daarnaast bij het opdoen van sociale contacten en het oefenen van taal- en communicatieve vaardigheden. Daarmee is werk een sleutelfactor voor integratie.

De corona maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken hebben veel impact op de nieuwkomers in onze samenleving. Participatie wordt bemoeilijkt, onder andere omdat het vinden en behouden van betaald werk lastiger is geworden. Want nieuwkomers met een baan werken vaak in sectoren die hard zijn getroffen, op tijdelijke contracten. De bestaansonzekerheid neemt toe.

Daarnaast vinden professionals het lastig om tijdens deze lockdown nieuwkomers te begeleiden naar werk. Er worden hiervoor verschillende redenen genoemd: werken op afstand, de taalbarrière, de corona maatregelen, weinig contact met jobhunters tijdens lockdown periode.

 

Onze tips voor klantmanagers:

  • Vraag aan je leidinggevende hoe ver je moet en mag gaan om in contact te komen met een nieuwe inwoner. Als iemand niet reageert, is je poging tot contact voldoende, of wordt er eigenlijk verwacht dat je andere wegen verzint?  Zo ja, weet je dan welke wegen je kunt en mag bewandelen: mag je op huisbezoek als de 1,5 meter gewaarborgd kan worden? Mag je een sleutelpersoon inschakelen? En welke middelen heb je? Mag je whatsappen? mag je andere digitale tools gebruiken?
  • Vraag bij het eerstvolgende teamoverleg aan je collega’s hoe zij het werken op afstand beleven. Welke belemmeringen ervaren zij? En welke tips over werken op afstand en het begeleiden van nieuwkomers kun je met elkaar delen?
  • Ga na welke mensen in jouw caseload een 0-uren contract hebben en voor wie (een deel van) hun inkomen komt te vervallen vanwege de nieuwe maatregelen. Bekijk samen met deze mensen of zij vragen hebben over hun financiële situatie.
  • Als mensen uiteindelijk niet kiezen voor een activiteit of baan of iets anders wat jullie eigenlijk hadden bedacht, probeer dan te achterhalen wat de werkelijke reden is. Soms is het omdat iemand eigenlijk niet wilde. Soms is in verband met het kinderopvang. Soms is het gebrek aan geld om te reizen. Soms is het de angst voor het coronavirus door onjuiste informatie.
  • Het helpt om in goed contact te zijn met de informele netwerken van nieuwkomers om te weten wat er speelt. Dit kan al vrij makkelijk door je aan te melden voor openbare groepen op Facebook. Nog beter werkt het wanneer je goed contact hebt met sleutelpersonen in jouw stad. Voor tips voor mensen en netwerken: mail ons!
  • Op de WelcomeApp kunnen nieuwe inwoners vragen stellen, ook voor online hulp bij een CV maken. Er is een onderscheid tussen community vragen, waarbij locals vragen beantwoorden. En ‘ask an expert’ waar, door OpenEmbassy getrainde, mensen vragen beantwoorden.
  • Garage2020 heeft de dienst ZieJeWel ontwikkelt om privacy vriendelijk te videobellen.

Verschillende vormen van contact zijn belangrijk om aan een relatie te kunnen bouwen. Inventariseer welk contact past bij de persoon om wie het gaat.

Binnenkort wordt het resultaat van onze A-team Corona onderzoek gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven? Stuur een bericht naar suzanne@openembassy.nl
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!