Nieuwkomers

Nieuwkomers en onderwijs in coronatijd: tips voor professionals

De corona maatregelen brengen veel onzekerheden met zich mee. Dit geldt extra sterk voor nieuwkomers. Ons A-team Corona heeft dit uitgebreid onderzocht tijdens verschillende periodes in de coronacrisis. De geleerde lessen en inzichten delen we hier.

 

Onderwijs

Veel kinderen uit nieuwkomergezinnen liepen een extra grote leerachterstand tijdens periodes van thuisonderwijs. Want als je nieuw bent in Nederland, de taal niet goed spreekt en het schoolsysteem nog niet kent, is het lastig als ouder om je kind met het schoolwerk te ondersteunen.

Daarnaast loopt inburgering vertraging op door COVID-19. De kwaliteit van online onderwijs wordt minder goed beoordeeld dan fysiek onderwijs. Ook hebben nieuwkomers minder mogelijkheden om de taal buitenshuis te oefenen.

 

Tips voor professionals in het basis- en middelbaar onderwijs

  • Het project Thuisonderwijsmaatjes koppelt vrijwilligers aan kinderen uit nieuwkomergezinnen. Met dit project helpen ervaren Nederlanders (op afstand) mee als het thuisonderwijs bij gezinnen die nieuw zijn in Nederland niet goed lukt. Dat kan door ondersteuning te bieden bij het huiswerk, het Nederlands te verbeteren, en soms ook door te helpen met het maken van een planning. En heel belangrijk: samen met de ouders te kijken of het wel goed gaat op school.
  • Steun zelf het project: meld je dan zelf aan als vrijwilliger of help het project met het vinden van vrijwilligers.
  • Als kinderen van nieuwkomers thuisonderwijs volgen, leg dan contact met de ouders in hun eigen taal (bijvoorbeeld via tolkentelefoon). Ga na of de randvoorwaarden voor online onderwijs aanwezig zijn: is er een geschikte ruimte, zijn er voldoende materiële middelen. Is er behoefte aan extra begeleiding? In dit geval adviseer de ouders om contact op te nemen met initiatieven zoals Thuisonderwijsmaatjes.

 

Tips voor professionals in het inburgeringsonderwijs

  • Zorg ervoor dat de studenten op de hoogte zijn van manieren om de Nederlandse taal te blijven oefenen: Denk aan taalmaatjes organisaties zoals bijvoorbeeld Het Begint met Taal,  Humanitas of Buddy to Buddy. Zulke initiatieven zijn heel belangrijk.
  • Ook in deze tijd zijn er veel manieren te bedenken waarop veilig contact mogelijk is: een boswandeling, een stadstour/spel of een online spelomgeving.
  • Besteed extra aandacht in de les aan de sociaal-emotionele staat van studenten. Ga een gesprek aan over de huidige omstandigheden. Hoe voelen zij zich? Hoe ervaren ze de (aangescherpte) maatregelen? Wat verandert er in hun dagelijkse leven en hoe gaan zij daarmee om? De aangescherpte maatregelen en nieuwe informatie over COVID-19 zijn niet altijd helder voor nieuwkomers. Dit leidt tot stress en beperkte mentale capaciteit. Het kan dan lastig zijn te concentreren op onderwijs.

 

De coronacrisis heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Maak jij je ook zorgen hierover?

Binnenkort wordt het resultaat van onze A-team Corona onderzoek gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven? Stuur een bericht naar suzanne@openembassy.nl
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!