A-Team Breda

Nieuwkomers en zorg in coronatijd: tips voor professionals en klantmanagers

Maatregelen rondom de coronacrisis in Nederland treffen nieuwkomers extra hard. Dit geldt ook voor de huidige gedeeltelijke lockdown. Met ons A-team Corona hebben we in de voorgaande periodes geleerd over de impact die zulke maatregelen hebben op het leven van nieuwkomers. Graag delen we de inzichten en de tips uit dat project.

 

Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is op zichzelf belangrijk, maar heeft ook invloed op andere aspecten die belangrijk zijn om mee te kunnen doen als nieuwkomer. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot sociale participatie en betrokkenheid bij werkgelegenheids- en onderwijsactiviteiten. Toegang hebben tot gezondheids- en sociale diensten is dus essentieel, maar bij nieuwkomers helaas niet vanzelfsprekend.

 

Inzichten rondom corona

We horen vaak dat nieuwkomers weinig toegang hebben tot de meest recente informatie over de coronacrisis. Er is onduidelijkheid over de maatregelen en over manieren om jezelf te beschermen. Het blijkt dat informatiebronnen in eigen taal nieuwkomers niet altijd bereiken. Het inplannen van zorgafspraken moet nu vooral digitaal of telefonisch. Dit was voorheen ook het geval. Maar nieuwkomers die hier moeite mee hadden, konden toen makkelijker ergens fysiek terecht voor ondersteuning. Deze bron van ondersteuning valt nu (grotendeels) weg. Nieuwkomers vertellen ons dat ze vaak zich niet gehoord voelen door hun huisarts en dat huisartsen niet altijd cultuur sensitief werken.

 

Tips voor alle professionals

  • Verwijs nieuwkomers naar De Helpdesk Nieuwkomers voor informatie over Corona in eigen taal. Op deze bel-lijn kunnen ze met allerhande vragen terecht.
  • Verspreid proactief informatie over vaccineren, in eigen taal. Op www.gezondheidskloof.nl vind je informatiefilmpjes in Farsi, Urdu, Turks, Chinees Kantonees, Koerdisch en Arabisch.

En de De Helpdesk Nieuwkomers organiseert online facebook sessies met experts over vaccineren tegen corona:

Op dinsdag 23 november om 20:00 in Arabisch

Op woensdag 24 november om 20:00 in Somalisch

Op dinsdag 30 november om 20:00 in Tigrinya

Meer informatie op https://www.facebook.com/C19helpdesk

 

  • Abeda Mulugheta is de oprichter van AlloMedics, een collectief van (huis)artsen met een migrantenachtergrond. Zij kunnen worden ingeschakeld om zorgvraagstukken helder te krijgen. Ze sluiten aan bij de nieuwkomer en communiceren in eigen taal. Onder bepaalde voorwaarden is hun hulp en ondersteuning gedekt door de zorgverzekering. En ze werken ook regelmatig in opdracht van gemeenten. Check wat ze doen en wat mogelijk is bij je gemeente.
  • Besteed in het eerstvolgende teamoverleg aandacht aan informatieverspreiding onder digibeten en analfabeten. Sleutelpersonen gebruiken hiervoor vaak whatsapp voice-messages of gaan op huisbezoek. Hoe kan jouw team hen hier (financieel) in ondersteunen? En wat kunnen jullie van deze aanpak leren? Plan bijvoorbeeld een (betaalde) ontwerpsessie in met sleutelpersonen.

 

Tips voor klantmanagers

  • Nu veel fysieke zorgloketten beperkt toegankelijk zijn, zijn nieuwkomers veel aangewezen op digitaal of telefonisch contact. Ga na of dit een drempel vormt en bespreek hoe je hier mogelijk in kunt ondersteunen. Kun je bijvoorbeeld samen bellen of een tolk inschakelen?
  • Bespreek in het eerstvolgende teamoverleg hoe je ruimte kunt creëren voor niet-functioneel contact met nieuwkomers in je caseload. Denk bijvoorbeeld aan een appje om te vragen hoe het met iemand gaat, en of diegene nog vragen heeft. Als sociale activiteiten en ontmoetingen wegvallen, zien we dat er vaak behoefte is aan zulke niet-functionele contactmomenten.
  • Plan in deze onzekere tijden een extra check-in moment met de mensen uit jouw caseload. Besteed extra tijd aan iemands welzijn en op welke manier de huidige maatregelen worden ervaren. Maak ook het wegvallen van sociaal contact bespreekbaar.
  • Ga na welke doorbraak eerst gerealiseerd moet worden om de overige vraagstukken/problemen op te lossen. En de middelen om dit te realiseren. Als GGZ nodig is, maar er is een wachtlijst, wat doe je dan? Dan kan je schulden proberen te regelen, maar eigenlijk lost dit het werkelijke probleem niet op. Wat zijn je mogelijkheden? Spar hierover met je team.

Lockdown is nog altijd het tegenovergestelde van integratie

Binnenkort wordt het resultaat van onze A-team Corona onderzoek gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven? Stuur een bericht naar suzanne@openembassy.nl
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!