ongelijkheid

“Eén hand kan niet klappen” – Essay door Anouk Jorna i.o.v. OpenEmbassy

Anouk: “Toen de scholen moesten sluiten, startte OpenEmbassy het project Thuisonderwijsmaatjes (TOMaatjes) om nieuwkomer gezinnen te ondersteunen bij het thuisonderwijs. Inmiddels worden bijna 900 kinderen geholpen door ruim 600 vrijwilligers. Daardoor kon ik onderzoek doen naar het effect van de lockdown in nieuwkomergezinnen in Nederland. Daarbij lag de nadruk op de rol van sociale connecties. Het artikel bevat de belangrijkste inzichten en kansen uit dit onderzoek, voor beleidsmakers, scholen, fondsen en maatschappelijke organisaties die willen werken aan kansengelijkheid en integratie.”

 

Lockdown

Op 16 maart 2020 ging Nederland in lockdown. Dat betekende onder meer het sluiten van de scholen. De kinderen vervolgden hun lessen online, vanuit huis. Het gevolg: gezinnen krijgen in één klap veel meer verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de kinderen. Een zorgelijke situatie met het oog op kansengelijkheid. “Hoe meer je aan ouders overlaat, des te groter de ongelijkheid tussen kinderen wordt”, stelt socioloog Thijs Bol (in: Van der Hoeven, 2020).

Nieuw in Nederland

Stel je voor, je bent nieuw in Nederland. Je bent nog niet zo bekend met de Nederlandse taal en het schoolsysteem. Dan kan het organiseren van thuisonderwijs voor je kind(eren) een grote uitdaging zijn. Dit blijkt ook uit recent onderzoek onder Syrische jongeren. Het wijst erop dat thuisonderwijs voor nieuwkomergezinnen vaak moeilijker is, omdat de ouders vaak niet kunnen helpen door de taalbarrière. Bovendien zijn de gezinnen vaak groter en zijn er minder financiële middelen, waardoor de laptop(s) gedeeld moet worden met meerdere gezinsleden (Van der Ent & Stam, 2021).

Ouders die zelf niet in Nederland geboren zijn willen hun kinderen graag helpen

In ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de ouders die zelf niet in Nederland geboren zijn (de deelnemers van het onderzoek waren 1 tot 8 jaar in Nederland) hun kinderen graag willen helpen, omdat ze school ontzettend belangrijk achten voor het succes van hun kind in Nederland. Eén van de Syrische ouders legt als volgt uit waarom ze graag extra ondersteuning voor haar kinderen wil: “ik wil gewoon dat mijn kinderen beter zijn dan Nederlanders in de klas, omdat ze minder kansen zullen hebben dan hun klasgenoten”.

Hoe meer je aan ouders overlaat, des te groter de ongelijkheid tussen kinderen wordt.

Download Anouk Jorna's essay "Eén hand kan niet klappen"

Download Anouk Jorna's onderzoek naar het effect van de lockdown in nieuwkomergezinnen in Nederland
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!