De Gelderland Maaksessies

De Gelderland Maaksessies: lessen en inzichten om integratie beter te laten slagen

Tussen 2018 en 2020 organiseerde we elf bijzondere bijeenkomsten in de provincie Gelderland. Het doel was al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. Vele tientallen Gelderlanders deden mee aan die Maaksessies: professionals, nieuwkomers en vrijwilligers die allemaal hun kennis deelden en uitbreidden. En die tegelijk actief werkten aan goede ideeën om de weg in de Nederlandse samenleving beter toegankelijk te maken.

De inzichten uit die Maaksessies hebben we verzameld in een magazine.  Met de essays, interviews en praktische artikelen in dit magazine geven we het stokje door. Zodat de lessen goed terecht komen, en we blijven leren van elkaar.

 

Bij gesprekken rondom integratie en inburgering spelen twee opgaven: het domein is complex en dergelijke gesprekken zijn alleen zinnig als nieuwkomers zelf deelnemen.

Wil je het magazine lezen?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!