Hoe kijken nieuwkomers aan tegen de Wet inburgering

Hoe kijken nieuwkomers aan tegen de Wet inburgering

Het is essentieel om de ervaringen van nieuwkomers leidend te laten zijn voor het beleid dat we ontwikkelen. Daarom staat het perspectief van nieuwkomers centraal in het grootschalige onderzoek naar de Wet Inburgering. Samen met Regioplan en BMC voeren wij dit onderzoek uit. En dat doen we in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vier jaar lang lopen we mee met mensen die inburgeren, onder de oude of nieuw Wet Inburgering. We spreken met hen over hun ervaringen, ideeën en vragen. Hiervoor gebruiken we verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden: experts pools, actieonderzoek, interviews en design probes.

Dit is de eerste keer dat er zo grootschalig onderzoek wordt gedaan naar het perspectief van nieuwkomers op de inburgering.

Wil je meer weten of dit onderzoek?
Hier vindt je meer informatie.

Hoe kijken nieuwkomers aan tegen de Wet Inburgering?
Hoe weten we dat beleid van de tekentafel daadwerkelijk aansluit bij de levens, verwachtingen en plannen van mensen zelf? In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren OpenEmbassy, Regioplan en BMC onderzoek uit naar het perspectief van nieuwkomers op de inburgering in Nederland. Het onderzoek loopt tot de wetsevaluatie in 2027. We zijn echt heel trots dat we dit onderzoek mogen gaan uitvoeren. Dit is namelijk de eerste keer dat er zo grootschalig onderzoek wordt gedaan naar het perspectief van nieuwkomers op de inburgering!


ONDERZOEKSMETHODEN
OpenEmbassy zal het kwalitatieve deel van het onderzoek uitvoeren. We volgen vier jaar lang mensen die inburgeren en spreken met hen over hun ervaringen, ideeën, en vragen. We doen dit met onze expertpool methodiek, actieonderzoek, interviews en design probes. Zo doen we recht aan de diversiteit van de groep mensen die inburgeren, en kunnen we rekening houden met met verschillende manieren waarop ervaringen en verhalen worden gedeeld. We volgen mensen die onder de oude én nieuwe Wet inburgeren.

Regioplan is verantwoordelijk voor het kwantitatieve deel, een jaarlijkse survey onder mensen die inburgeren. De uitkomsten van de survey voedt de insteek voor het kwalitatieve onderzoek en andersom. Daarnaast kijkt een panel van mensen die inburgeren, of zijn ingeburgerd, mee met de onderzoeksmethode en de duiding van de resultaten. BMC betrekt diverse Nederlandse gemeenten bij het onderzoek.

Het is essentieel om de ervaringen van nieuwkomers zelf leidend te laten zijn voor het beleid dat we ontwikkelen. We zijn daarom enorm trots dat we dit onderzoek mogen uitvoeren. Het onderzoek zal belangrijke inzichten geven waar we niet omheen kunnen: we halen immers de stem van burgers zelf op. We hopen dat we hiermee een standaard neerzetten.’ — aldus Renée Frissen, oprichter van OpenEmbassy.

Author — Pepijn Tielens, Advisor/researcher at OpenEmbassy
Photo by Alexas_Fotos on Unsplash
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!